Informacje podstawowe

Informacje o kandydacie

   

Adres stałego zameldowania

Adres do korespondencji

Pozostałe informacje

Edukacja kandydata

Podstawowe źródło utrzymania rodziny

Stopeń sprawności

Życiorys kandydata

Do podania załączam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentacji toku studiów przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno – Społeczną w Ostrołęce (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 135 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zgadzam się również na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204).

Ostrołęka, dnia
Podpis kandydata